KARGUA/ cargo

IZENA/Nombre

Bisita ordua

Hora de visita

Zuzendaria

IRAIDE ASTORKIA

Idazkaritzara deituz eta ordua eskatuz

Ikasketaburua

JASONE MANTEROLA

Idazkaria

ANE ALVAREZ

Idazkariordea

RUTH ELORDIETA

Ikasketaburuorde

YOLANDA BAÑUELOS